หน้าแรก
เงื่อนใขการติดตั้งแอร์ฟรี
ค่าบริการล้างแอร์
วิธีชำระเงิน
ผลงานทีผ่านมา
ติดต่อเรา
เมนูสินค้า
EMINENT 


 
แถมฟรี แถมฟรี !!
ขาแขวน + รางครอบท่อ ทุกรุ่น!!

แถมฟรี
 

 แอร์ อีมีแนนท์ eminent  New2018 แบบติดผนัง
รุ่นใหม่ล่าสุด น้ำยา R32 รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10 ปี 


 
 

EMINENT EARTH WFG SERIES R-32
แอร์ใหม่ ล่าสุดปี 2018
ลำดับ MODEL BTU เบอร์ EER น้ำยา ขนาดห้อง
ตรม.
ราคาพร้อม
ติดตั้ง
1 WFG09/AFG09 9,199 5 12.18 R32 9-14 11,900
2 WFG12/AFG12 12,652 5 12.11 R32 14-18 12,900
3 WFG18/AFG18 19,500 5 12.18 R32 18-26 19,500
4 WFG24/AFG24 25,001 5 12.19 R32 26-32 24,900


EMINENT INVERTER WVG SERIES R-410
ลำดับ Model ประหยัดไฟ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 WVG09/AVG09 เบอร์ 5 17.13 9,200 17,900 บาท
 2 WVG12/AVG12 เบอร์ 5 18.56 12,650 18,900 บาท
 3 WVG18/AVG18 เบอร์ 5 16.07 18,950 26,900 บาท


อร์อีมิแน้นท์ แอร์แขวน แอร์บ้าน แอร์Ceiling Type
EMINENT แบบตั้ง แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 
EER-D7/AER-7 SERIES รีโมทไร้สาย มีสวิง
ลำดับ Model BTU ไฟ EER COM ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 AER-12D7  13,007 220 12.45 ROTARY 23,900 บาท
/EER-12D7
 2 AER-18D7  19,069 220 12.11 ROTARY 27,900 บาท
/EER-18D7
 3 AER-25D7  26,133 220 12.11 ROTARY 32,900 บาท
/EER-25D7
 4 AER-30D7  30,994 220 11.71 ROTARY 40,900 บาท
/EER-30D7
 5 AER-33D7  34,024 220 12 SCROLL 41,900 บาท
/EER-33D7
 6 AER-33D7T  33,974 220 11.71 SCROLL 43,900 บาท
/EER-33D7T
 7 AER-36D7 37,032 220 11.71 SCROLL 44,900 บาท
/EER-36D7
 8 AER-36D7T 36,482 380 11.71 SCROLL 47,900 บาท
/EER-36D7T
 9 AER-38D7 39,150 220 11.71 SCROLL 48,900 บาท
/EER-38D7
 10 AER-38D7T 38,564 380 11.71 SCROLL 49,900 บาท
/EER-38D7T
 11 AER-40D7 40,269 220 11.71 SCROLL 51,900 บาท
/EER-40D7
 12 AER-40D7T 40,221 380 11.71 SCROLL 54,900 บาท
/EER-40D7T

 
 
 

แอร์อีมิแน้นท์ แอร์แขวน แอร์บ้าน แอร์Ceiling Type
EMINENT แบบตั้ง แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 
EER-D7/AER-7 SERIES รีโมทมีสาย-ไม่สวิง
ลำดับ Model BTU ไฟ EER COM ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 AER-12D7  13,007 220 12.45 ROTARY 23,900 บาท
/EER-12D7
 2 AER-18D7  19,069 220 12.11 ROTARY 27,900 บาท
/EER-18D7
 3 AER-25D7  26,133 220 12.11 ROTARY 32,900 บาท
/EER-25D7
 4 AER-30D7  30,994 220 11.71 ROTARY 40,900 บาท
/EER-30D7
 5 AER-33D7  34,024 220 12 SCROLL 41,900 บาท
/EER-33D7
 6 AER-33D7T  33,974 220 11.71 SCROLL 43,900 บาท
/EER-33D7T
 7 AER-36D7 37,032 220 11.71 SCROLL 44,900 บาท
/EER-36D7
 8 AER-36D7T 36,482 380 11.71 SCROLL 47,900 บาท
/EER-36D7T
 9 AER-38D7 39,150 220 11.71 SCROLL 48,900 บาท
/EER-38D7
 10 AER-38D7T 38,564 380 11.71 SCROLL 49,900 บาท
/EER-38D7T
 11 AER-40D7 40,269 220 11.71 SCROLL 51,900 บาท
/EER-40D7
 12 AER-40D7T 40,221 380 11.71 SCROLL 54,900 บาท
/EER-40D7T


EMINENT แบบตั้ง แขวน มอก.
AR-ER SERIES รีโมทไร้สาย-ไม่สวิง
ลำดับ Model BTU ไฟ EER com ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 AR-12 / ER- 12 12,624 220 9.83 ROTARY 21,900 บาท
 2 AR-18 / ER -18 18,083 220 9.77 ROTARY 25,900 บาท
 3 AR-25 / ER -25 25,248 220 10.13 ROTARY 28,900 บาท
 4 AR-30 / ER -30 30,025 220 9.69 ROTARY 33,900 บาท
 5 AR-33 / ER -33 33,096 220 9.62 ROTARY 36,900 บาท
 6 AR-33T / ER -33T 33,096 380 9.62 ROTARY 38,900 บาท 
 7 AR-36 / ER -36 36,167 220 9.69 ROTARY 37,900 บาท 
 8 AR-36T / ER -36T 36,167 380 9.69 ROTARY 39,900 บาท
 9 AR-38S / ER -38 38,214 220 9.62 SCROLL 43,900 บาท
 10 AR-38ST / ER -38T 38,214 380 9.62 SCROLL 44,900 บาท
 11 AR-40S / ER -40 40,944 220 9.69 SCROLL 46,900 บาท
 12 AR-40ST / ER -40T 40,944 380 9.69 SCROLL 47,900 บาท
 13 AR-44T / ER -44T 44,356 380 9.62 SCROLL 50,900 บาท
 14 AR-48T / ER -48T 48,109 380 9.62 SCROLL 51,900 บาท
 15 AR-60T / ER -60T 60,051 380 9.62 SCROLL 56,900 บาท


แอร์อีมิแน้นท์ แอร์แขวน แอร์บ้าน แอร์Ceiling Type
EMINENT แบบตั้ง แขวน มอก. 
AR-ER SERIES รีโมทมีสาย-ไม่สวิง
ลำดับ Model BTU ไฟ EER com ราคาพร้อมติดตั้ง
 1 AR-12 / ER- 12 12,624 220 9.83 ROTARY 21,900 บาท
 2 AR-18 / ER -18 18,083 220 9.77 ROTARY 2
แถมฟรี แถมฟรี !!
ขาแขวน + รางครอบท่อ ทุกรุ่น!!

แถมฟรี

 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.