หน้าแรก
เงื่อนใขการติดตั้งแอร์ฟรี
ค่าบริการล้างแอร์
วิธีชำระเงิน
ผลงานทีผ่านมา
ติดต่อเรา
เมนูสินค้า
CENTRAL AIR


 
ติดตั้งฟรี ทุกรุ่น!!!
 
แถมฟรี แถมฟรี !!
ขาแขวน + รางครอบท่อ ทุกรุ่น!!

แถมฟรี

แอร์ CENTRAL AIR IFE SERRIES น้ำยา R32
รุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2017
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แอร์ Central IFE
แอร์ CENTRAL AIR IFE SERRIES น้ำยา R32
รุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2016
           คุณลักษณะ
ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart พร้อมระบบ Auto Swing 
แผงคอยล์เย็นแบบ Hydrophilic Alumunum Fin / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R32) ติดตั้งง่าย
ลำดับ MODEL BTU เบอร์ EER น้ำยา ขนาดห้อง
ตรม.
ราคาพร้อม
ติดตั้ง
1 CFW-IFE09 9,280 5 12.24 R32 9-14 11,300
2 CFW-IFE13 12,759 5 12.13 R32 14-18 12,300
3 CFW-IFE18 18,083 5 12.11 R32 18-26 17,500
4 CFW-IFE25 25,363 5 12.15 R32 26-32 24,000

แอร์ CENRTAL AIR แบบตั้งแขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5 
EFA SERIES น้ำยา R22

 

รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
ลำดับ Fan coil / Condensing BTU เบอร์ EER ไฟ คอมเพรสเซอร์       ราคาพร้อมติดตั้งฟรี
1 CFH-EFA515-1/CCS-ECA515-1
รีโมทมีสาย
15,269 5 12.19 220 Rotary 26,900 บาท 
2 CFH-EFA515-1/CCS-ECA515-1
รีโมทไร้สาย
15,269 5 12.19 220 Rotary 27,500 บาท
3 CFH-EFA518-1/CCS-ECA518-1
รีโมทมีสาย
18,307 5 11.80 220 Rotary 27,900 บาท 
3              
4   20,381 5   220 Rotary 27,900 บาท 
5 CFH-KF 25 / CCS-KF 25 25,781 5   220 Rotary 30,500 บาท 
6 CFH-5EF 25 / CCS-5EF 25 26,195 5   220 Rotary 31,900 บาท 
7 CFH-EF 28 / CCS-EF 28 28,223 5   220 Scroll 36,900 บาท 
8 CFH-KF 30 / CCS-KF 30 30,915 5   220 Scroll 39,900 บาท 
9 CFH-EF 33 / CCS-EF 33 34,717 5   220 Scroll 43,500 บาท 
10 CFH-EF 36 / CCS-EF 36 36,964 5/11.66   220 Scroll 87,800 บาท 
11 CFH-EF 38 / CCS-EF 38 39,147 5/11.42   220 Scroll 46,000 บาท 
12 CFH-EF 33 / CCS-EF 33 34,527 5/11.33   380 Scroll 47,000 บาท 
13 CFH-EF 36 / CCS-EF 36 36,838 5/11.86   380 Scroll 47,500 บาท 
14 CFH-EF 38 / CCS-EF 38 39,025 5/11.71   380 Scroll 50,500 บาท 

หากต้องการรีโมทไร้สาย ชื้อเพิ่มตัวละ 800 บาท 
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 1 ปี 


 แบบตั้งแขวนได้ รุ่น 2GF ประหยัดไฟเบอร์ 5 
ลำดับ Fan coil / Condensing BTU เบอร์ ไฟ คอมเพรสเซอร์       ราคาพร้อมติดตั้งฟรี
1 CFH-KF 13 / CCS-KF 13 13,141 5/11.05 220 Rotary 20,500 บาท 
2 CFH-EF 15 / CCS-EF 15 15,435 5/11.42 220 Rotary 23,900 บาท 
3 CFH-KF 18 / CCS-KF 18 18,452 5/11.44 220 Rotary 51,500 บาท 
4 CFH-EF 20 / CCS-EF 20 20,381 5/11.88 220 Rotary 27,900 บาท 
5 CFH-KF 25 / CCS-KF 25 25,781 5/11.28 220 Rotary 30,500 บาท 
6 CFH-5EF 25/CCS-5EF25 26,195 5/11.28 220 Rotary 31,900 บาท 
7 CFH-EF 28 / CCS-EF 28 28,223 5/11.75 220 Scroll 36,900 บาท 
8 CFH-KF 30 / CCS-KF 30 30,915 5/11.61 220 Scroll 39,900 บาท
9 CFH-EF 33 / CCS-EF 33 34,717 5/11.32 220 Scroll 43,500 บาท 
10 CFH-EF 36 / CCS-EF 36 36,964 5/11.66 220 Scroll 87,800 บาท 
11 CFH-EF 38 / CCS-EF 38 39,147 5/11.42 220 Scroll 46,000 บาท 
12 CFH-EF 33 / CCS-EF 33 34,527 5/11.33 380 Scroll 47,000 บาท 
13 CFH-EF 36 / CCS-EF 36 36,838 5/11.86 380 Scroll 47,500 บาท 
14 CFH-EF 38 / CCS-EF 38 39,025 5/11.71 380 Scroll 50,500 บาท 
รับประกันคอม 1 ปี และอะไหล่ 1 ปี 
ต้องการรีโมทไร้สายเพิ่มชุดละ 800 บาท

  แบบตั้งแขวนได้ รุ่น มอก.  (ไม่มีเบอร์.5) 
ลำดับ Fan coil / Condensing BTU เบอร์ ไฟ คอมเพรสเซอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง
1 CFH-2GF 12/ CCS-2NF 12 12,832 5/11.22 220 Rotary 21,900 บาท
2 CFH-2GF 16/ CCS-2NF 16 16,309 5/11.37 220 Rotary 26,000 บาท
3 CFH-2GF 18/ CCS-2NF 18 19,479 5/11.18 220 Rotary 27,500 บาท
4 CFH-GF 20 / CCS-NF 20 19,700 5/11.09 220 Rotary 26,500 บาท
5 CFH-GF 20 / CCS-NF 20 19,735 5/11.12 220 Scroll 27,900 บาท
6 CFH-GH 24/CCS-H24SCL 24,031 5/11.57 220 Scroll 34,900 บาท
7 CFH-2GF 25/ CCS-2NF 25 26,330 5/11.86 220 Scroll 34,900 บาท
8 CFH-2GF 25 / CCS-2NF25 26,470 5/11.12 220 Rotary 33,900 บาท
9 CFH-GF 28 / CCS-NF 28 29,609 /10.97 220 Scroll 36,400 บาท
10 CFH-2GF 28 / CCS-2NF28 29,640 5/11.13 220 Scroll 37,500 บาท
11 CFH-2GF 33 / CCS-2NF33 33,898 5/11.00 220 Scroll 44,500 บาท
12 CFH-2GF 35 / CCS-2NF35 35,447 5/11.11 220 Scroll 44,000 บาท
13 CFH-GF 35 / CCS-NF 35 36,013 5/11.25 220 Scroll 43,500 บาท
14 CFH-GF 38 / CCS-NF 38 38,190 5/11.19 220 Scroll 46,500 บาท
15 CFH-2GF 33 / CCS-2NF33 34,993 5/11.19 380 Scroll 46,900 บาท
16 CFH-2GF 35 / CCS-2NF35 36,157 5/11.27 380 Scroll 46,900 บาท
17 CFH-2GF 38 / CCS-2NF38 39,800 5/11.79 380 Scroll  
<

 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.