หน้าแรก
สินค้าของเรา
ผลงานทีผ่านมา
เงื่อนใขการติดตั้งแอร์
อัตราค่าล้างแอร์
วิธีชำระเงิน
ติดต่อเรา
www.แอร์บ้านถูกดี.com
ดีเอ็มแอร์ แอร์บ้านถูกดี
ติดตั้งฟรี

แถมฟรีทุกอย่าง !
รับประกันราคาถูก บริการดีเยี่ยม
ดีเอ็มแอร์ แอร์บ้านถูกดี

\
02-0623099 ,086-9533899 , 094-9437188 , 095-1126658 ,095-5101135
  ดีเอ็มแอร์ แอร์บ้านถูกดี
ID : dmairsale คิวอาร์โค้ด ในภาพอาจจะมี ข้อความ
 
 
 
ค่าบริการติดตั้งแอร์
  


การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 
เงื่อนใขการติดตั้งแอร์ฟรี

1.แถมฟรี ท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 400 บาท     2.แถมฟรีชุดรางครอบท่อ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 250 บาท        

                                                        


3.แถมฟรีชุด ขาแขวนคอยล์ร้อน1ชุด   4. แถมฟรีชุด ขายางรอง 1 ชุด   5.แถมฟรีท่อน้ำทิ้ง 4 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ
20บาท
          
                             

6.แถมฟรีสายไฟ 10 เมตร ส่วนเกิน  เมตรละ 30 บาท                               7.แถมฟรี ชุดเบรกเกอร์ มาตรฐาน มอก.

                                                           


ในกรณี ติดตั้งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ที่แถมฟรี

1.ขาแขวนคอยล์ แบบกระเช้า ชุดละ 750 บาท2.กริลแอร์( Gill ) ปรับทิศทางลม ระบายความร้อน ชุด ละ 650 บาท

ค่าบริการการติดตั้งแอร์

ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง ( ใหม่ )
 
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกันการติดตั้ง
9,000-15,000 2,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
18,001-25,000 2,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
25,001-32,000 3,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
32,001-38,000 4,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
38,001-48,000 5,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
 
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง   (คิดเพิ่ม เมตรละ)
 
 
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000-15,000 400 บาท 30 บาท 250 บาท 450 บาท
18,001-25,000 450 บาท 40 บาท 250 บาท 450 บาท
25,001-32,000 650 บาท 60 บาท 250 บาท 450 บาท
32,001-38,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท
38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท
ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง ( เก่า )
 
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกันการติดตั้ง
9,000-15,000 2,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
18,001-25,000 3,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
25,001-32,000 4,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
32,001-38,000 5,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
38,001-48,000 5,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง   (คิดเพิ่ม เมตรละ)
 
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000-15,000 400 บาท 30 บาท 250 บาท 450 บาท
18,001-25,000 450 บาท 40 บาท 250 บาท 450 บาท
25,001-32,000 650 บาท 60 บาท 250 บาท 450 บาท
32,001-38,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท
38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท

ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น/คอยล์เปลือย
 
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกันการติดตั้ง
9,000-18,000 4,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
18,001-25,000 4,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
25,001-32,000 5,500 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
32,001-38,000 5,500 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
38,001-48,000 6,500 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
48,001-56,000 7,500 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
56,001-60,000 8,500 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
60,001-80,000 11,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
80,001-120,000 18,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
120,001-2000,000 25,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
200,001-600,000 35,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
 ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น /คอยล์เปลือย (คิดเพิ่ม เมตรละ)
 
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000-17,000 450 บาท 55 บาท 300 บาท 450 บาท
18,001-25,000 450 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท
25,001-32,000 550 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท
32,001-38,000 600 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท
38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท
48,001-56,000 700 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท
56,001-60,000 750 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท
60,001-80,000 900 บาท 120 บาท 500 บาท 450 บาท
80,001-120,000 1,200 บาท 120 บาท 500 บาท 450 บาท
120,001-200,000 1,500 บาท 140 บาท 600 บาท 450 บาท
200,001-600,000 1,900 บาท 140 บาท 600 บาท 450 บาท
 
 
 


ค่าติดตั้ง แอร์แบบ  สี่ทิศทาง  Cassette Type

 
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกันการติดตั้ง
9,000-17,000 6,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
18,001-25,000 6,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
25,001-32,000 8,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
32,001-38,000 8,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
38,001-48,000 8,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
48,001-56,000 9,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
56,001-60,000 10,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
60,001-80,000 12,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.