หน้าแรก
เงื่อนใขการติดตั้งแอร์ฟรี
ค่าบริการล้างแอร์
วิธีชำระเงิน
ผลงานทีผ่านมา
ติดต่อเรา
เงื่อนใขการติดตั้งแอร์
  


การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 
เงื่อนใขการติดตั้งแอร์ฟรี

 
1.แถมฟรี ท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 400 บาท     2.แถมฟรีชุดรางครอบท่อ ไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกิน เมตรละ 200 บาท
 
 
                                                                                                                      

 

 
3.แถมฟรีชุด ขาแขวนคอยล์ร้อน1ชุด     4. แถมฟรีชุด ขายางรอง 1 ชุด     5.แถมฟรีท่อน้ำทิ้ง 4.เมตร ส่วนเกินเมตรละ20บาท
 
          
                                              à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง                
 
6.แถมฟรีสายไฟ 10 เมตร ส่วนเกิน  เมตรละ 30 บาท                7.แถมฟรี ชุดเบรกเกอร์ มาตรฐาน มอก.
 
                                                           

 
 
ในกรณี ติดตั้งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ที่แถมฟรี

1.ขาแขวนคอยล์ แบบกระเช้า ชุดละ 750 บาท
 
2.กริลแอร์( Gill ) ปรับทิศทางลม ระบายความร้อน ชุด ละ 750 บาท

ค่าบริการการติดตั้งแอร์

ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง ( ใหม่ )
 
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกันการติดตั้ง
9,000-15,000 2,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
18,001-25,000 2,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
25,001-32,000 3,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
32,001-38,000 4,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
38,001-48,000 5,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน 
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง   (คิดเพิ่ม เมตรละ)
 
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000-15,000 400 บาท 30 บาท 250 บาท 450 บาท
18,001-25,000 450 บาท 40 บาท 250 บาท 450 บาท
25,001-32,000 650 บาท 60 บาท 250 บาท 450 บาท
32,001-38,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท
38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท

 
ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง ( เก่า )
 
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกันการติดตั้ง
9,000-15,000 2,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
18,001-25,000 3,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
25,001-32,000 4,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
32,001-38,000 5,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
38,001-48,000 5,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน


 
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง   (คิดเพิ่ม เมตรละ)
 
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000-15,000 400 บาท 30 บาท 250 บาท 450 บาท
18,001-25,000 450 บาท 40 บาท 250 บาท 450 บาท
25,001-32,000 650 บาท 60 บาท 250 บาท 450 บาท
32,001-38,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท
38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท

 
ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น/คอยล์เปลือย
 
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกันการติดตั้ง
9,000-18,000 4,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
18,001-25,000 4,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
25,001-32,000 5,500 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
32,001-38,000 5,500 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
38,001-48,000 6,500 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
48,001-56,000 7,500 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
56,001-60,000 8,500 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
60,001-80,000 11,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
80,001-120,000 18,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
120,001-2000,000 25,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
200,001-600,000 35,000 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90วัน
 
 
 

แอร์บ้านถูกดี ที่อยู่ : 142 ถ.รามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  10250
Tel: 02-0623099 , 094-9437188 , 095-1126658 , 095-5131135
Email: dmairsale.service@gmail.com

 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.