หน้าแรก
เงื่อนใขการติดตั้งแอร์ฟรี
ค่าบริการล้างแอร์
วิธีชำระเงิน
ผลงานทีผ่านมา
ติดต่อเรา
ค่าบริการอื่นๆ 

วิธีการล้างแอร์ ล้างเครื่องปรับอากาศ

 
ค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ
 
 
ค่าล้างแอร์แบบติดผนัง
 
รายการ  ราคา รับประกัน ระยะเวลา น้ำยาแอร์
ขนาด 9,000 - 12000 บีทียู 500  30 วัน 1 ชั่วโมง 25/ปอนด์
ขนาด 18000 - 24000 บีทียู 500   30 วัน  1 ชั่วโมง 25/ปอนด์
ขนาด 32000 - 48000 บีทียู 700   30 วัน  1.5 ชั่วโมง 25/ปอนด์


 
 
ค่าล้างแอร์แบบแขวนใต้ฝ้า
 
รายการ  ราคา รับประกัน ระยะเวลา น้ำยาแอร์
ขนาด 9,000 - 12000 บีทียู 500  30 วัน 1 ชั่วโมง 25/ปอนด์
ขนาด 18000 - 24000 บีทียู 700  30 วัน  1 ชั่วโมง 25/ปอนด์
ขนาด 32000 - 48000 บีทียู 900  30 วัน  1.5 ชั่วโมง 25/ปอนด์


 
 
  
ค่าล้างแอร์แบบเปลือย-แขวนในฝ้าเพดาน
 
รายการ  ราคา รับประกัน ระยะเวลา น้ำยาแอร์
 ขนาด 12,000-25,000 บีทียู 500  30 วัน 1 ชั่วโมง 25/ปอนด์
 ขนาด 26,000-44,000 บีทียู 700  30 วัน  1 ชั่วโมง 25/ปอนด์
  ขนาด 45,000-60,000 บีทียู  1,000  30 วัน  1 ชั่วโมง 25/ปอนด์


 
 
ค่าบริการล้างแอร์แบบติดหน้าต่าง  (วินโด้ )
 
รายการ  ราคา รับประกัน ระยะเวลา น้ำยาแอร์
ขนาด 12,000-25,000 บีทียู 500  30 วัน 1.5 ชั่วโมง 25/ปอนด์
ขนาด 26,000-44,000 บีทียู 700  30 วัน  1.5 ชั่วโมง 25/ปอนด์
ขนาด 45,000-60,000 บีทียู  1,000  30 วัน  2.5 ชั่วโมง 25/ปอนด์

เงื่อนไขการทำงาน
 
( ล้างใหญ่ )  คอยล์เย็น ( EVAPERRATOR ) 
1.1 ล้างทำความสะอาดโบเวอร์ ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง 
1.2 ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์ (EVAPERRATOR) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง
1.3 ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย (BLOVER) 
1.4 ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (FILTER)
1.5 ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
1.6 ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม (FANCOLL) 
1.7 ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูม
( ล้างใหญ่ )  คอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT ) 
1.8 ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซิ่งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและ BLOVER
1.9 ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา 
1.10 ตรวจวัดความดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์
1.11 ตรวจเช็ตการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด ของระบบคอมเพรสเซอร์


 
 

 
ปัจจุบันมลภาวะทางอากาศเช่น ฝุ่นละออง ควันพิษเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่นกรุงเทพฯของเรา

แน่นอนหลีกเลี่ยงไม่พ้น มลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อมนุษย์เรา การใช้เครื่องปรับอากาศเป็นอีก

สาเหตุหนึ่งที่ทำลายสุขภาพ เพียงแค่แอร์สกปรก หรือแอร์ตันจากการสะสมของฝุ่น มันดูเป็นปัญหาเล็กๆ แต่ถ้า

ปล่อยไว้นานๆมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของแอร์เสียนั่นเอง นี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องล้างแอร์โดยทั่วไปการล้างแอร์

อย่างเต็มระบบปีละ 1-2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย หรือ 3-4 ครั้งต่อปี นั่นย่อมส่งผลดีต่อการทำงานของระบบเครื่อง

ปรับอากาศให้มีอายุการทำงานยาวนานขึ้น และทำให้ผู้อยู่อาศัยสุขภาพดี และยังมีเหตุผลอีกหลายอย่างเช่น


1. ป้องกันโรคที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ

2. ประหยัดค่าไฟฟ้า

3. ยืดอายุการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

4. ลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศและการสะสมฝุ่นละออง

5. เครื่องปรับอากาศทำความเย็นได้เร็วขึ้น

6. ลดปริมาณกลิ่นอับชื้น

7. ประหยัดรายจ่ายจากการซ่อมแซม

8. คุ้มค่าเงิน

9. ช่วยลดภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการใช้พลังงาน

 

 

แอร์บ้านถูกดี ที่อยู่ : 142 ถ.รามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  10250
Tel: 02-0623099 , 094-9437188 , 095-1126658 , 095-5131135
Email: dmairsale.service@gmail.com

 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.